Bach.bryggen.hjemmeside.2
bredgade
dsc02795_2
finsensvej
lkc4242_2
lkc4304_2
rantzausgade_2012_008Et stort flertal i Københavns Borgerrepræsentation bestående af alle partier undtagen Dansk Folkeparti sagde torsdag aften ja til planerne om nyt stort byggeprojekt på Islands Brygge.

Faste Batteri søger at forene lokalområderne Islands Brygge, Amagerbro og den nordligste del af Ørestaden til et nyt center for byliv og aktivitet. Den nye bebyggelse vil rumme boliger, erhverv, butikker, hotel, børneinstitutioner, fritidsfaciliteter, samt kulturelle funktioner – heriblandt en ny moské. Udviklingen af byggeprojektet varetages af grundejeren Bach Gruppen fra Viborg og er blevet til i tæt samarbejde mellem tegnestuen BIG - Bjarke Ingels Group, landskabsarkitekterne PK3, ingeniørerne Grontmij Carl Bro, samt byplanskonsulenterne Hasløv & Kjærsgaard.

 

Faste Batteri er udformet som et sammenhængende bjerglandskab, fordelt på 124.000 m2. Landskab og arkitektur smelter her sammen i et unikt bygningskompleks, som inviterer til liv og deltagelse på tværs af alder, køn, etnicitet og økonomi.

”Dette projekt handler om integration – Den funktionelle integration af alle aspekter af byliv i et samlet kvarter, den bymæssige integration af tre byområder, integrationen af forskellige kulturer - gennem inkorporeringen af en nyopført moské i hjertet af kvarteret og endelig den arkitektoniske integration af bygninger og landskab.”
Stifter og Kreativ Direktør, BIG, Bjarke Ingels.

Det nye byrum markeres af et stort gulv, som er opdelt i to motiver: en flade, der danner foyer omkring bebyggelsen - og et varieret landskab, der tilpasser sig bebyggelsens disponering imellem husene. Foyeren til Faste Batteri er mod syd en promenade, der møder byen langs Njalsgade og skaber koblingen imellem kvarterets brugere og tilbud. Her placeres en stor del af de udadvendte funktioner og detailhandel med siddepladser, træer og belysning. Promenaden fungerer som en slags møde- og opholdssted, der knytter sig til funktionerne i bygningerne.

”Forslaget er skabt ud fra principperne om udsigt, dagslys og tilgængelighed, som tilsammen skaber en arkitektur, der digter videre på Københavns eksisterende profil med slanke tårne og spir. Batteriet er udformet under hensyntagen til omgivelserne, både i forhold til landskab og arkitektur og vil tilføre området en markant identitet.”
Projektleder, BIG, Ole Schrøder.

Fra terrasserne højere oppe, har både beboere og gæster mulighed for at beundre udsigten over Københavns skyline. Det hævede terræn imellem bebyggelsen er et fuldt tilgængeligt byrum, der integreres med indslag af natur som et overraskende landskab midt i byen, hvor sol, skygge, vind og vand danner grundlaget for de rumlige oplevelser.

Faste Batteriets fire sammenhængende byrum, fortolker kendte landskabelige motiver, som: udsigten, parken, promenaden, haven og inviterer samtidig de regionale forbindelser, som den grønne cykelrute indenfor på tværs af landskabet - en sammensat og åben programmering, der gør det muligt at imødekomme fremtidens behov.

Mod nord, langs Statens Seruminstitut skabes et lokalt Parkstrøg - et rekreativt og aktivitetspræget byrum, hvor en stor variation af parktræer danner rammen for en forskelligartet programmering. Parkstrøgets grønne cykelrute, forbinder Havneparken på Islands Brygge i vest og Amager Strandpark i øst.

Projektet handler om omsorg for byen og menneskerne, og der er derfor ikke tale om torve eller pladser i traditionel forstand. Men et byrum, der kan skabe en interaktion imellem byens borgere, Fast Batteriets beboere og bebyggelsens særlige funktioner. Byrummet kæder bebyggelsen sammen med byen og danner en brugerflade af nye værdier.” Landskabsarkitekterne, PK3